Tilgængelighed i forbindelse med ombygninger

Når en bygning skal ombygges, skal Bygningsreglementets bestemmelser overholdes. Når en offentligt tilgængelig bygning renoveres, skal der skabes niveaufri adgang til bygningen og alle fælles arealer og udendørs opholdsarealer. Eventuelle niveauspring og højdeforskelle skal udlignes, fx. med en lift fra JEMA LIFT

Her ses, hvordan der kan gives niveaufri adgang til en gårdhave med en løfteplatform.

En trappelift er en anden måde at give niveaufri adgang på. En trappelift har den fordel, at den er 2-i-1, og den kan benyttes både som trappe og løfteplatform. Den tilpasses øvrige trappetrin og er således en skjult lift indbygget i trappen. Den kan fremstilles med op til 3 trin og løfter stabilt både personer og tunge laster. Den kan designes til både udendørs og indendørs brug.