Smart liftsystem til Alslev Supermiljøstation

Smart liftsystem sikrer en flot miljøstation, hvor affald opbevares under jorden

Kunde: Alslev Supermiljøstation, Varde Kommune
Kapacitet:
2.000 kg
Længde: 6750 mm
Bredde: 
1750 mm
Max højde:
2000 mm
Antal sakse: 2
Udstyr:
Varmegalvaniseret
Skridsikker platform

En komplet, liftbaseret miljøstation til Varde Kommune. Systemet er opbygget med Joca Waste undergrundscontainere, samt et liftbaseret undergrundssystem til indsamling af mindre fraktioner. Affaldet skal sorteres i forskellige fraktioner, som opsamles i store net og beholdere under miljøstationen, indtil de afhentes. Liften blev opbygget med 5 stk. indkastsøjler, hvorunder der f.eks. kan placeres 660 l. containere, trådbure mv. efter eget valg. 

Når containere skal tømmes, hæves liften op af jorden. Herefter kan containere/trådbure trækkes ud, for tømning. For at minimere driftsomkostningerne er miljøstationen udstyret med et solcelle-anlæg, hvilket giver en omkostnings-neutral løsning.

Design

Anlægget er centralt placeret tæt på borgernes hverdag, så det skal tage sig godt ud! Resultatet er en fuldstændigt nedgravet løsning, som skjuler affaldsproduktet i hele indsamlingsprocessen. Affald afleveres i en af i de alt ti designede søjler med en fornem beklædning af rustfrit stål, som udgør indkastene til containere eller løftesække, placeret under terræn i betonbrønde. Her befinder sig også en støbt sænkekasse af beton for en lift, som har plads til trådbure og containere. Containere kan indeholde ex. lyskilder, spraydåser og batterier. Med sakseliften har man opnået en helt skjult løftemekanisme. Og samtidig en meget stabil platform, når containere/trådbure skal tømmes. Miljøstationen er formgivet, så den kan indstilles til en designpris samtidig med, at materialer og organisering bruges til at skabe en markant værdiforøgelse i affaldet.